Náš daňový tým se stará o to, abyste platili co nejnižší daně při co nejmenší administrativní zátěži. Zaměstnáváme licencované daňové poradce, odborníky na mezinárodní zdanění i bývalé zaměstnance finančních úřadů, abychom poskytovali nejlepší možný daňový servis našim klientům. Máme rozsáhlé zkušenosti s daňovými službami pro velké skupiny podniků, dceřiné společnosti nadnárodních celků i lokální podnikatele z regionu.


 

Daň z příjmů právnických osob

 • Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Průběžné i jednorázové konzultační služby 
 • Poradenství při přeměnách společností
 • Daňové prověrky (due diligence)
 • Nastavení a dokumentace transferových cen
 • Zastupování při daňových řízeních (vč. plné moci)
 • Pomoc při daňových kontrolách


Daň z přidané hodnoty

 • Příprava přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Příprava souhrnných hlášení
 • Skupinová registrace
 • Konzultační služby

 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Příprava přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Poradenství při výplatě zisku
 • Poradenství při odměňování vrcholových pracovníků
 • Průběžné i jednorázové konzultační služby

 

Spotřební daně a cla

 • Příprava přiznání ke spotřební dani
 • Celní deklarace