Przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o stosowaniu podatku u źródła w wysokości 35 % od płatności do zagranicy.