V dněšním globalizovaném světě se stále více obchodů a transakcí realizuje přeshraničně, dochází k přesunu sídel a provozoven podniků, což má specifické dopady na zdanění firem a jednotlivců. Správa daně se stává pro poplatníka složitější, někdy však může mezinárodní obchod přinášet daňové výhody. Náš tým se zkušenostmi z nadnárodních společností se věnuje vhodnému nastavení struktury obchodních vztahů s cílem minimalizovat administrativní zátěž a negativní daňové dopady. Součástí služeb mezinárodního zdanění je také servis v oblasti transferových, tj. převodních cen. 


Mezinárodní zdanění

 • Mezinárodní zdanění příjmů
 • Návrh daňově efektivních struktur podnikání
 • Přeshraniční přeměny
 • Asistence při zakládání zahraničních společností
 • Zamezení dvojímu zdanění
 • Stálé provozovny

 

Transferové ceny

 • Příprava dokumentace k transferovým cenám (masterfile, local file, znalecký poudek)
 • Posuzování již vyhotovené dokumentace ze zahraniční
 • Nastavení správného systému účtování transferových cen
 • Příprava interních směrnic k transferovým cenám
 • Konzultace v oblasti transferových cen