j krkoskovaJana Krkošková je jednatelkou a současně zakladatelkou společnosti AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. Je auditorkou zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem 1293. Výkonem auditorské činnosti se zabývá již od roku 1994. Současně je také aktivním registrovaným daňovým poradcem s evidenčním číslem 222. Problematikou daňového poradenství se zabývá od roku 1993 a poskytuje svým klientům komplexní daňové služby.