Od roku 1993 provádíme výkon auditorských činností, které představují ověřování správnosti a úplnosti účetního zachycování hospodaření subjektu. Cílem auditu je získat dostatek důkazních informací k formulování auditorského výroku, který má uživatele účetních informací ujistit o tom, že údaje obsažené v účetní závěrce a výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků a finanční výkonost účetní jednotky. Zpráva auditora tak napomáhá ke zvýšení důvěryhodnosti účetní závěrky a Vašemu ujištění o její správnosti.Ověřování účetních závěrek

  • Audit individuálních i konsolidovaných účetních závěrek sestavených podle Českých účetních standardů
  • Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS)
  • Amerických účetních standardů (US GAAP)
  • Audit a prověrky reportingových balíčků
  • Audit neziskových organizací a fondů
  • Audit mezitímních účetních výkazů
  • Ověřování Výročních zpráv a Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

 


Fondy EU

  • Audit čerpání dotací z evropských fondů
  • Administrace při čerpání fondů
  • Příprava žádostí o čerpání z evropských fondů